ID:1083Sex:F
Name:Karen   nee Mattia
Father:Rich Mattia (1931-2016)
Mother:Eileen Simoni
Pictures: Romina and Chris' Wedding (romina-1.jpg)
Union:To James Malena on ????/??/??
Union:To Mark Magnone on ????/??/??
Children:Matthew Magnone (1987)