ID:0629Sex:F
Name:Louise Simoni  nee Biancucci
Father:unknown
Mother:unknown
Union:To Eligio Simoni on ????/??/??
Children:Eileen Simoni
Robert Simoni
Clara Simoni