Eligio Simoni and Louise Biancucci
Eileen Simoni and Rich Mattia (1931-2016)
Rick Mattia (1974)
Karen Mattia and Mark Magnone
Matthew Magnone (1987)
Robert Simoni
Clara Simoni